The Devil's Advocate

Modele ursusa do sklejania

by on Feb.20, 2019, under Uncategorized

Podczas Spotkania Każdy mógł obejrzeć Wybrane zbiory Izby tożsamości: obraz Józefa mederera przedstawiający mosaïque zakładowej modelarni, zdjęcia ireneusza barskiego, broszury wydane w czasach świetności ZM “Ursus” (NP. z okazji 100-Lecia istnienia fabryki , Informator o ośrodkach wczasowych “Ursusa”). Wnętrza biblioteki “Niedźwiadek” przyozdobiły również Dwie gabloty przywiezione raceman z Izby tożsamości. Wyeksponowane zostały Tam zbiory związane, Oczywiście, z fabryką: MODELE traktorów, przypinki, proporczyki je Wiele innych. Ekspozycję uzupełniła avec wystawka KSIĄŻEK-przygotowały ją bibliotekarki: kierownik filii gracjana kobylińska oraz Karolina wielińska. Można było wypożyczyć prezentowane livres dla najmłodszych o tematyce związanej z historią dzielnicy Ursus i maszynami (m.in. “Traktorowe tarapaty”, livres z serii “Bob Budowniczy”, “z dziejów maszyn”, publikacje historyka Jerzego domżalskiego). W międzyczasie Rodzice Mieli okazję obejrzeć prezentację na temat historii znanej na łazience Świecie Marki “Ursus”-OD 1893 Roku flippant do współczesności. Agnieszka gorzkowska z Izby tożsamości pokazała Wiele zdjęć modeli traktorów, médiévaux fabrycznych, Zarówno na woli, Jak i z terenu dzisiejszego ursusa. Atrakcją okazała się Mapa ZM “Ursus” z 1993 Roku. Wiła h. podstawę do opowieści o pracy w fabryce. Un chętnych ne wspomnień nie Zabrakło.

Spotkanie uatrakcyjniły historique byłych pracowników Zakładów je nie tylko. Głos zabrali: Zbigniew Żak, un także Lidia romanowska. Miłą niespodzianką okazała się niezapowiedziana wizyta byłego pracownika je przewodnika po zakładach: apolinarego walerzaka, qui pracę w fabryce rozpoczął już w 1947 Roku. Żywiołowo opowiadał o kilkudziesięciu latach spędzonych w Zakładzie posiłkując się własnymi materiałami. Prawdziwa, “żywa Historia”. W ramach pierwsjay w Roku 2018 Inicjatywy lokalnej w Dzielnicy Ursus Izba Tożsamości Ursusa, pomysłodawcy projektu “wieczór sąsiedzki z kulturą” oraz Biblioteka “Niedźwiadek” zorganizowali wspólnie warsztaty dla całych Rodzin, w szczególności dzieci, chętnych do składania modeli z papieru je tektury. Na koniec Spotkania uczestnicy obejrzeli i wysłuchali “Ballady o Ursusie” w wykonaniu nieżyjącego już Staśka Wielanka. Każdy mógł zrobić sobie badżę z przygotowanymi na warsztaty logotypami fabryki “Ursus” (znakami Marki funkcjonującymi już na przełomie XIX i XX wieku, CZYLI “P7P” i “URSUS”). Każdy Uczestnik-je duży, je Mały-otrzymał upominki ufundowane przez Inicjatywę lokalną i Urząd Dzielnicy Ursus m.st.


Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!